Summa sidvisningar

27 februari 2014

Facit till Repetitionsblad 5
1.       A)6      b) -3                    c)4
2.       A) x-2                              b) 2x
3.       15 – 8= 7
4.       25 + 12x5= 25 + 60= 85 kr                     c uppgift
5.       A) 45 + 18x5 = 45+90= 135kr               b) 45 + 18x10 = 45 + 180 = 225kr
6.       A) 3y                                b) – 7z                c) -13a
7.       A) 3x – 6                         b) -4x+2y = 2y-4x
8.       O = y+2x+y+x+x= 4x+2y
9.       a) 8y+1                           b)3x-y                c uppgift
1     O= (x+2) + (x-1) + x = 3x +1

14 februari 2014

UPPGIFTER FRÅN LEKTION


Beräkna         4a(3b + 1) - 4b(2 + 3a )

= 12ab + 4a  - 8b - 12 ba = 4a - 8b

Beräkna            u - 4v/s           om u=1, v=2, s=4

                        1 - 4x2 / 4 = 1 - 8/4 = 1-2 = -1
I en familj finns fyra syskon. Tuva är a år, Marianna är b år, Lina är c år och Linus är d år. Förklara vad som menas med följande uttryck.
                                                       a+b+c+d
                                                            4                 =    9
Deras medelålder är 9 år bland syskonen.

17 januari 2014


År 8 - ANTECKNA och BERÄKNA! --Lägg läxan på katedern—PROV v.10

 e-d nivå

1.       Johan har x femkronor och y enkronor.

Teckna ett uttryck för hur mycket mynten är värda tillsammans?

 

5x + 1y = 5x + y

 

2.       Beräkna värdet av 8y - 6x för y=5 och x=3

85 – 63 =  40 – 18 = 22

3.       Förenkla  8a – 3b – 2a + 5b – a

 

= 5a – 2b

c-a nivå

1.       Teckna ett uttryck för n:e talet I talföljden 2,  8, 14 ,20

a.       Differansen är 6

b.      Start talet= 2

c.       Formel= n6 - 4

 

2.       Förenkla 4z + 2(3-z) -3(2z – 1) och beräkna därefter värdet för z=0,5

 

4z + 22,5 -30 = 40,5 + 5-0= 2 + 5 = 7

Förenkling:

att multiplicera in siffran utanför parentesen4z + 23 +2-z  -32z -3 -1 =

 

3.       Beräkna uttrycket 0,01c + 0,02 om c är 2

0,012 + 0,02 = 0,02+0,02= 0,04

 

 

 

 

 

12 april 2013

Pluggpapper

Bra att träna på inför matematikprov 4, vt 2013, du får ha formelpappret.

Provet handlar om...
Pythagoras satas  (sid 111-116)
Rymdgeometri     (sid 128-158)

Träna på...
Träna mera, sid 122, uppg 3128 + 3129
Träna mera, sid 162-163
Blandade uppgifter, sid 160-161
Fördjupning, sid 164
Repetition 2A, sid 335-336

Som vanligt ska du inte räkna alla uppgifter, utan träna extra mycket på
det du är osäker på och hoppa över det du vet att du kan.

24 februari 2013

Rymdgeometri

MATEMATIK: Geometri


Det här kommer du att få undervisning om   
Ur kursplanen:
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
 • Likformighet och symmetri i planet.
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Det här ska du lära dig 
Rita rymdgeometriska kroppar.
Beräkna volymen av rymdgeometriska kroppar (prisma, cylinder, kon, pyramid och klot)
Göra omvandlingar mellan olika volymenheter.

Så här kommer dina kunskaper att bedömas 
Hur du kan:
- beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett fungerande sätt,
- välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri med resultat,
- i redovisningar och diskussioner, föra och följa matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument.

Länk till filmer på alla figurerna
Länk till enhetsomvandling
Länk till att rita rätblock
Cylinderns volym
Konens volym
Pyramidens volym
Prismats volym
Klot  - "Ny teknik" , artikel om härledning av klotet

Pythagoras -  Gäller endast vid rätvinkliga trianglar. Beviset av sambandet till areorna.
Volymskala - längdskala i kubik